Healer Cosmetics
Перейти к поиску товаров
Перейти до пошуку товарiв
Facebook
Instagram
Telegram
Viber
Прийом замовлень на сайті:
24/7 (цілодобово)
Пошук
Меню
Healer Cosmetics
Facebook
Instagram
Telegram
Viber
Viber, Telegram:
Click to order

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика обробки персональних даних складена відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, яких вживає ТОВ «ХЕЛЕР КОСМЕТИКС» (надалі — Оператор).
1.1. Найважливіша мета та умова здійснення діяльності Оператора — це дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
1.2. Справжня Політика Оператора щодо обробки персональних даних (надалі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://healercosmetics.com.


2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка потрібна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою https://healercosmetics.com;
2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;
2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у результаті яких неможливо визначити належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єктові персональних даних без використання додаткової інформації;
2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з персональними даними з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, яка стосується прямо або опосередковано визначеного Користувача веб-сайту https://healercosmetics.com, або того Користувача, що визначається;
2.9. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту https://healercosmetics.com;
2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;
2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, у результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.


3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;
3.2. Електронну адресу;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (наприклад файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Гугл Аналітика тощо).
3.5. Вищезазначені дані, надалі за текстом Політики, об'єднані загальним поняттям Персональні дані.


4. Мета обробки Персональних даних

4.1. Мета обробки Персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Операторові лист на адресу електронної пошти manager.cosmetics@ukr.net з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.


5. Правові підстави обробки Персональних даних

5.1. Оператор обробляє Персональні дані Користувача лише в разі заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, що розташовані на сайті https://healercosmetics.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої Персональні дані Операторові, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (передбачено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).


6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки Персональних даних

Безпека Персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується за допомогою реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту Персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження Персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до Персональних даних неуповноважених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей у Персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Операторові повідомлення на адресу електронної пошти Оператора manager.cosmetics@ukr.net з позначкою «Актуалізація Персональних даних».
6.4. Термін обробки Персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку Персональних даних, направивши Операторові повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора manager.cosmetics@ukr.net з позначкою «Відкликання згоди на обробку Персональних даних».


7. Транскордонна передача Персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі Персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу Персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів Персональних даних.
7.2. Транскордонна передача Персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта Персональних даних на транскордонну передачу його Персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт Персональних даних.


8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з відповідних питань, що стосуються обробки його Персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти manager.cosmetics@ukr.net.
8.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки Персональних даних Оператором. Політика є чинною безстроково до її заміни новою версією.
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: https://healercosmetics.com/policy.